Free Shipping on orders over US$39.99 How to make these links

Cách thêm đuôi –er và –est (Spelling rules for the –er and –est ending) – Top1Learn

Cách thêm đuôi –er và –est (Spelling rules for the –er and –est ending)

Ví dụ:

 

Large (rộng) Larger Largest
Late (trễ) Later latest

 

Tính từ hoặc trạng từ có hai âm tiết tận cùng bằng phụ âm + y: đổi y ài + er/ est

Ví dụ:

Happy (hạnh phúc) Happier Happiest
Pretty (đẹp) Prettier prettiest

Tính từ hoặc trạng từ có một âm tiết tận cùng bằng nguyên âm + phụ âm (trừ w): gấp đôi phụ âm.

Ví dụ:

Big (to) Bigger biggest
Thin (mỏng) Thinner thinnest
New (mới) Newer newest

Cách thêm đuôi –er và –est (Spelling rules for the –er and –est ending)

Starimage
TOP 5
SUGGESTIONS
TOP44 - top1copy.top1vietnam.vn
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart